ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΧΩΡΟΥ Α΄& Β΄ΚΑΤ. ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΤΟΞΟΥ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 25-26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016