ΟΠΑΘ | Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για υπηρεσίες επίβλεψης ασφάλειας και εποπτείας του χώρου του γυμναστηρίου από πιστοποιημένους γυμναστές
19288
post-template-default,single,single-post,postid-19288,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-7.5,wpb-js-composer js-comp-ver-4.5.3,vc_responsive

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για υπηρεσίες επίβλεψης ασφάλειας και εποπτείας του χώρου του γυμναστηρίου από πιστοποιημένους γυμναστές