ΟΠΑΘ | Aποφάσεις της 9ης/2018 συνεδρίασης του ΔΣ του ΟΠΑΘ
19902
post-template-default,single,single-post,postid-19902,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-7.5,wpb-js-composer js-comp-ver-4.5.3,vc_responsive

Aποφάσεις της 9ης/2018 συνεδρίασης του ΔΣ του ΟΠΑΘ

Aποφάσεις της 9ης/2018 συνεδρίασης του ΔΣ του ΟΠΑΘ

ΑΔΣ _83_ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ_ΑΔΑ_ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΔΣ _84_ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ_ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΘΛΗΤ ΕΙΔΩΝ_ΑΔΑ

ΑΔΣ _85_ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ_ΛΕΒΗΤΑΣ ΔΑΚ_ΑΔΑ

ΑΔΣ _86_ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ_ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΛΥΜΒ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ_ΑΔΑ

ΑΔΣ _87_ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ_ΗΧΟΣ ΦΩΣ_ΑΔΑ_ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΔΣ _88_ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ_ΑΔΑ

ΑΔΣ _89_ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΙ_ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ_ΑΔΑ

ΑΔΣ _90_ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ_ΕΚΔΟΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ_ΑΔΑ

ΑΔΣ _91_ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ_ΣΚΑΛΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ_ΑΔΑ

ΑΔΣ _92_ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ_ΣΥΝΑΥΛΙΑ_ΑΔΑ

ΑΔΣ _93_ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ_ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ_ΑΔΑ

ΑΔΣ _94_ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ_ΠΙΑΝΟ_ΑΔΑ

ΑΔΣ _95_ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ_ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ_ΑΔΑ

ΑΔΣ _96_ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ_ΔΑΠΕΔΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ_ΑΔΑ_ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΔΣ _97_ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ_ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ_ΑΔΑ

ΑΔΣ _98_ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ_ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ_ΑΔΑ

ΑΔΣ _99_ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ_ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ_ΑΔΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ