Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για υπηρεσίες φύλαξης κτηρίου ΔΑΚ