Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια κατασκευής συστημάτων ράγας ανάρτησης στο τοίχο και στο ταβάνι για τις ανάγκες εκθεμάτων του Πολιτιστικού Κέντρου Δ.Κ. Μελισσίων

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια κατασκευής συστημάτων ράγας ανάρτησης στο τοίχο και στο ταβάνι για τις ανάγκες εκθεμάτων του Πολιτιστικού Κέντρου Δ.Κ. Μελισσίων

1219 20 5 19 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΡΑΓΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ

56 6 5 19 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ