Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού υλικού και ηλεκτρολογικές εργασίες επισκευής και συντήρησης του Διασχολικού Αθλητικού Κέντρου Δ.Κ. Μελισσίων

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού υλικού και ηλεκτρολογικές εργασίες επισκευής και συντήρησης του Διασχολικού Αθλητικού Κέντρου Δ.Κ. Μελισσίων

54 30 4 19 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΑΚ

1220 20 5 19 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΑΚ