«Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια ηλεκτρονικού πίνακα αποτελεσμάτων και αναβάθμισης συμβατότητας χρονομέτρων για το Κλειστό Γυμναστήριο Δ.Κ. Νέας Πεντέλης Δήμου Πεντέλης»