«Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια οργάνων γυμναστικής Κλειστού Γυμναστηρίου Λυκείου Δ.Κ. Μελισσίων Δήμου Πεντέλης»