ΟΠΑΘ | 2017 Μάρτιος
0
archive,date,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-7.5,wpb-js-composer js-comp-ver-4.5.3,vc_responsive

Μάρτιος 2017

Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ) του Δήμου Πεντέλης και των Ν.Π.Δ.Δ., οικονομικού έτους 2017

Εγκρίθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου οικονομικού έτους 2017, ως προς τους Πίνακες Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων του Δήμου Πεντέλης, του ΝΠΔΔ «Οργανισμός Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Πεντέλης» και του ΝΠΔΔ «Οργανισμός Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Δήμου Πεντέλης»...

Περισσότερα