ΟΠΑΘ | 2017 Μάιος
0
archive,date,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-7.5,wpb-js-composer js-comp-ver-5.6,vc_responsive

Μάιος 2017

Αποφάσεις 9ης/2017 Τακτικής Συνεδρίασης του Δ.Σ Ο.Π.ΑΘ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΔΣ 72_ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ POS_ ΑΔΑ ΑΔΣ 73_ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ_ ΑΔΑ ΑΔΣ 74_ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2017_ ΑΔΑ ΑΔΣ 75_ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2017_ ΑΔΑ ΑΔΣ 76_ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ_ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ_ ΑΔΑ ΑΔΣ 77_ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ_ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ_ ΑΔΑ ΑΔΣ 78_ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ_ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤ...

Περισσότερα