ΟΠΑΘ | 2018 Μάρτιος
0
archive,date,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-7.5,wpb-js-composer js-comp-ver-4.5.3,vc_responsive

Μάρτιος 2018

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς κατασκευής φρεατίου αντιπλημμυρικής θωράκισης υπογείου του Πολιτιστικού Κέντρου Δ.Κ. Μελισσίων

23 2018 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΟΠΑΘ 24 20 2 18 ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤ 360 27 2 18 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΟΥ...

Περισσότερα

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς προμήθειας αυτόματων δοσιμετρικών συστημάτων χλωρίωσης κολυμβητικών δεξαμενών ΔΑΚ

19 2018 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΧΛΩΡΙΩΣΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ 20 20 2 18 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΧΛΩΡΙΩΣΗΣ ΔΑΚ 358 27 2 18 ΔΟΣΙΜΕΤΡΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ...

Περισσότερα