ΟΠΑΘ | 2018 Μάιος 06
0
archive,date,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-7.5,wpb-js-composer js-comp-ver-5.6,vc_responsive

Μάιος 2018

Aποφάσεις της 7ης/2018 συνεδρίασης του ΔΣ του ΟΠΑΘ

ΑΔΣ _64_ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ_ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ_ΑΔΑ ΑΔΣ _65_ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ_ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΠΑΘ_ΑΔΑ ΑΔΣ _66_ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ_ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΔΑΚ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ_ΑΔΑ ΑΔΣ _67_ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ_ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ_ΑΔΑ ΑΔΣ _68_ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ_ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ_ΑΔΑ ΑΔΣ _69_ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ_ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ_ΑΔΑ ΑΔΣ _70_ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ_ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ_ΑΔΑ ΑΔΣ _71_ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ_ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ_ΑΔΑ ΑΔΣ _72_ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ_ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤ ΟΡΓΑΝΩΝ_ΑΔΑ ΑΔΣ _73_ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ_ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ_ΑΔΑ ΑΔΣ _74_ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ_ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Ν...

Περισσότερα