ΟΠΑΘ | 2018 Ιούνιος
0
archive,date,paged,paged-3,date-paged-3,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-7.5,wpb-js-composer js-comp-ver-5.6,vc_responsive

Ιούνιος 2018

Aποφάσεις της 9ης/2018 συνεδρίασης του ΔΣ του ΟΠΑΘ

ΑΔΣ _83_ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ_ΑΔΑ_ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΔΣ _84_ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ_ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΘΛΗΤ ΕΙΔΩΝ_ΑΔΑ ΑΔΣ _85_ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ_ΛΕΒΗΤΑΣ ΔΑΚ_ΑΔΑ ΑΔΣ _86_ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ_ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΛΥΜΒ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ_ΑΔΑ ΑΔΣ _87_ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ_ΗΧΟΣ ΦΩΣ_ΑΔΑ_ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΔΣ _88_ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ_ΑΔΑ ΑΔΣ _89_ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΙ_ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ_ΑΔΑ ΑΔΣ _90_ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ_ΕΚΔΟΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ_ΑΔΑ ΑΔΣ _91_ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ_ΣΚΑΛΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ_ΑΔΑ ΑΔΣ _92_ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ_ΣΥΝΑΥΛΙΑ_ΑΔΑ ΑΔΣ _93_ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ_ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ_ΑΔΑ ΑΔΣ _94_ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ_ΠΙΑΝΟ_ΑΔΑ ΑΔΣ _95_ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ_ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ_ΑΔΑ ΑΔΣ...

Περισσότερα

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για συντήρηση κι επισκευή εγκατάστασης Γηπέδου Ποδοσφαίρου Νέας Πεντέλης

48 2 4 2018 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 90 7 5 18 ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 1077 29 5 18 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ...

Περισσότερα