ΟΠΑΘ | 2018 Οκτώβριος 27
0
archive,date,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-7.5,wpb-js-composer js-comp-ver-5.6,vc_responsive

Οκτώβριος 2018

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 15ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΙΟ

ΑΔΣ _141_Διόρθωση διευκρίνιση της υπ' αριθμ. 133 2018 απόφασης Δ.Σ. Ο.Π.ΑΘ. ΑΔΣ _142_9H ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΔΣ _144_ΔΙΑΝΟΜΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΑΔΣ _145_ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΑΚ ΑΔΣ 143_ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 20173699 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ...

Περισσότερα