Κλειστό Γυμναστήριο Λυκείου Μελισσίων

  • Λύκειο Μελισσίων
Χάρτης

Πληροφορίες

Βρίσκεται στη Δ.Κ. Μελισσίων επί των οδών Πόντου 5 και Ψαθά, εντός του σχολικού κτηριακού συγκροτήματος Λυκείου Μελισσίων.

Η αίθουσα έχει δυνατότητα υποδοχής 500 ατόμων (καθήμενων).

 

Δράσεις

ΟΠΑΘ

Αίθουσα συνεδρίων