Πνευματικό Κέντρο Ν.Πεντέλης

  • Πνευματικό Κέντρο Ν.Πεντέλης
Χάρτης

Πληροφορίες

Βρίσκεται στη Δ.Κ. Νέας Πεντέλης, επί της Πλατείας Ηρώων Πολυτεχνείου.

Ιδρύθηκε το 1983. Στην ισόγεια αίθουσα λειτουργεί δανειστική βιβλιοθήκη και φιλοξενούνται πολιτιστικές δράσεις.

 

Δράσεις

ΟΠΑΘ

  • Εκδηλώσεις – Δράσεις
  • Δανειστική βιβλιοθήκη
  • Ιστορία Τέχνης

Σύλλογος Κυκλαδιτών και Φίλων Ν. Πεντέλης

  • Χορωδία

Σύλλογοι , φορείς και ομάδες δημοτών 

  • Εκδηλώσεις – Δράσεις