Διοικητικά Θέματα

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού υλικού και ηλεκτρολογικές εργασίες επισκευής και συντήρησης του Διασχολικού Αθλητικού Κέντρου Δ.Κ. Μελισσίων

54 30 4 19 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΑΚ 1220 20 5 19 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΑΚ...

Περισσότερα

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια κατασκευής συστημάτων ράγας ανάρτησης στο τοίχο και στο ταβάνι για τις ανάγκες εκθεμάτων του Πολιτιστικού Κέντρου Δ.Κ. Μελισσίων

1219 20 5 19 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΡΑΓΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ 56 6 5 19 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ...

Περισσότερα