Διοικητικά Θέματα

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τον εκσυγχρονισμό του φωτισμού στο Γήπεδο Ποδοσφαίρου Μελισσίων του Δήμου Πεντέλης

21 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛ ΥΛ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ teliko 1036 19 4 19 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦ ΜΕΛΙΣ...

Περισσότερα

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια και τοποθέτηση κοιλιοδοκών στερέωσης οροφής, προμήθεια και τοποθέτηση κουπαστής κάγκελων εξέδρας του γηπέδου της Δ.Κ. Μελισσίων του Δήμου Πεντέλης

18 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΠΑΘ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΡΟΦΗΣ TELIKO912 9 4 19 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ 18 ΤΥ...

Περισσότερα