Διοικητικά Θέματα

Αποφάσεις 1ης/2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δ.Σ Ο.Π.ΑΘ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝΑΔΣ 1_     ΑΔΣ 1_ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΣ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ_ΑΔΑ ΑΔΣ 2_ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΚΠΟΤΑ_ΑΔΑ ΑΔΣ 3_ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΙ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 2015_ΑΔΑ ΑΔΣ 4_ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΕΩΣ ΔΑΠΑΝΩΝ_ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΨΗΦΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ_ΑΔΑ ΑΔΣ 5_ΔΙΑΘΕΣΗ...

Περισσότερα

Πεπραγμένα Ο.Π.ΑΘ. 2015

Α) Οικονομική διαχείριση Καθημερινή παρακολούθηση εσόδων και υποχρεώσεων από εντεταλμένο υπάλληλο ΜΗΔΕΝ επιβάρυνση (πρώτη φορά διαχρονικά) του Οργανισμού από την λειτουργία του καλοκαιρινού Camp Είσπραξη στο 100 %...

Περισσότερα