Οργανισμός Πολιτισμού & Αθλητισμού

Ο Οργανισμός

Σκοπός λειτουργίας του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Πεντέλης» (Ο.Π.ΑΘ.) είναι:
Η ουσιαστική συμμετοχή, ενεργοποίηση και ευαισθητοποίηση των κατοίκων του Δήμου για την δημιουργία και ανάπτυξη κάθε μορφής πνευματικής, αθλητικής, πολιτιστικής και περιβαλλοντικής δραστηριότητας στη περιφέρεια του Δήμου (ΦΕΚ Αρ.Φύλλου 688/29-4-11).
Για την πραγματοποίηση του σκοπού αυτού ο Ο.Π.ΑΘ. λειτουργεί τμήματα με δράσεις σε όλους τους τομείς τις οποίες θα βρείτε καταχωρημένες στην παρούσα ιστοσελίδα.
Η διοίκηση του Ν.Π. διορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και αποτελείται από δεκαπέντε (15) τακτικά μέλη και ισάριθμα αναπληρωματικά με επικεφαλής τον Πρόεδρο Δ.Σ. και αντικαταστάτη αυτού τον Αντιπρόεδρο Δ.Σ..
Η διάρκεια της θητείας των μελών του Δ.Σ. είναι δυόμιση (2,5) έτη και λήγει με την εγκατάσταση του νέου Δ.Σ..

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού 

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ»
  ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1 Μούστρης Παναγιώτης-ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τσουχνικάς Ηλίας
2 Λάζος Βασίλειος- ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Καραδήμος Χρήστος
3 Αποστολόπουλος Θεόδωρος Κυβέλου Παναγιώτα
4 Μασμανίδου Αικατερίνη Κιτσούλης Ελευθέριος
5 Μάντζιος Δημήτριος Ντούσκος Γεώργιος
6 Τσινού Παναγιώτα Τζαμτζής Δημήτριος
7 Καρελλάς Πέτρος Κολιός Μιχαήλ
8 Γεωργόπουλος Κανέλλος Γκολετσόπουλος Χρήστος
9 Μαυρομμάτης Νικόλαος Μπάμπου Χρυσούλα
10 Χρυσάφης Δημήτριος Φετάνη Ευαγγελία
11 Σάλτα Αλεξάνδρα Μποτίνης Γεώργιος
12 Σάλαρη Ελευθερία Μακρή Χαρά
13 Χάντζου Μαρία Καπράλου- Σουτάδη Χρυσούλα
  ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ «ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ»
  ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
14 Γκελντής Δημήτριος Βορέας Θεόφιλος
 ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ «ΠΕΝΤΕΛΗ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ»
  ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
15 Αποστολίδης Κωνσταντίνος Μόσχοβος Θεόδωρος